Tunnelportaler og broer samt større betong-konstruksjoner

Spesialkompetanse og fornuftige løsinger

Haugholt Anlegg’s service AS har spesialkompetanse på tunnelportaler og broer, men utfører også andre større betongkonstruksjoner. Vi setter godt samarbeid, åpen dialog og fornuftige løsninger høyt i vårt daglige arbeid.

Kvalitet og rutiner

Kvaliteten på arbeidet vårt skal alltid være av beste sort. Vi har egne rutiner for å dokumentere kvaliteten på det vi leverer. På denne måten sikrer vi at Byggherre kan være trygg på at de mottar et produkt som holder mål i forhold til de krav som er stilt. 

Tall og Haugholt Anlegg`s Service

0
MILL. OMSETNING
I 2020 omsatte Haugholt Anlegg`s Service AS for nesten 60 millioner kroner.
0 +
PROSJEKTER
Haugholt Anlegg’s service AS har spesialkompetanse på tunnelportaler og broer, og andre større betongkonstruksjoner
0 +
Tunnelportaler
Haugholt Anlegg’s service AS har spesialkompetanse på tunnelportaler og broer, og andre større betongkonstruksjoner
0 +
ANSATTE
I 2020 jobbet det hos Haugholt Anlegg`s Service AS en fantastisk dyktig gjeng medarbeidere
0 +
Portalvogner
0 +
Kran, betong- og pumpebiler

Spesialkompetanse
for Byggherrer

Vi har spesialkompetanse på det feltet vi driver med, og vi ønsker å være medspiller med Byggherre der vi har forslag til løsninger som er bedre, både av kvalitet og pris. Samarbeider du med oss, kan du føle deg trygg på at vi er pålitelige, ærlige og samarbeidsvillige i alle ledd av produksjonen.

Kvalitet
og rutiner

Kvaliteten på arbeidet vårt skal alltid være av beste sort. Vi har egne rutiner for å dokumentere kvaliteten på det vi leverer, for å sikre at Byggherre kan være trygg på at de mottar et produkt de kan være sikre på at holder mål i forhold til de krav som er stilt.