En kjempe takker av

 

Torsdag 25.august døde gründeren, forretningsmannen, men aller mest anleggsarbeideren Rolf Inge Haugholt, etter lang tids sykdom.

Rolf Inge startet Haugholt Anlegg`s service AS i 2002, og nå 20 år senere er det vokst til å bli en av landets største anleggsbedrifter på tunellportal. Han kjøpte sin første portalvogn i 2007, og våget å satse mye for det som den gang var en liten bedrift i nasjonal målestokk.  Rolf Inge hadde en stor kjærlighet for jobben sin, og hans bransjekunnskap er det få som kan måle seg med. Rolf Inge vil bli savnet, ikke bare av oss her i firmaet, men av samarbeidspartnere over hele landet.

Eirik Haugholt overtok som daglig leder i januar 2021. Som det ble sagt i minnetalen i Rolf Inges begravelse så er det store sko å fylle, men Eirik må heller ikke glemme å sette egne fotavtrykk.

Vi takker dere alle for støtten vi har fått, både mens Rolf Inge var syk, og også nå etter hans bortgang.

RA1 Anlegg tidl. Haugholt Anlegg`s service AS

Rolf Inge Haugholt døde 25.august 2022