Haugholt Anlegg’s service AS

Vår målsetning

Vår overordnede HMS-målsetting er å oppnå en arbeidshverdag der skader på mennesker, miljø og materiell unngås.

Vi ønsker å være anerkjent som bransjeleder på helse, miljø og sikkerhet, og vi tror at alle uønskede hendelser og ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres. Det forventes at våre ledere skal være pådrivere for en sterk sikkerhetskultur basert på våre verdier. Vi fokuserer på å forhindre personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker. Målet om null ulykker er blitt en del av måten vi tenker og jobber på, med stor vekt på kontinuerlig forbedring.