Haugholt Anlegg’s service AS/ Ra1 Anlegg

Hvem er vi?

Firmaet Haugholt Anlegg’s service AS ble etablert i 2002 av Rolf Inge Haugholt.
I 2022 bytter vi navn til Ra1 Anlegg!

I starten var det bare Rolf Inge (eller Haugholten som han kalles ute i anleggsmiljøet) og et par ansatte. I 2008 så Rolf Inge en mulighet til å spesialisere seg på et felt i anleggsbransjen hvor det var få aktører, og kronglete løsninger. Han investerte da 3,5 millioner kroner og kjøpte en portalvogn som kunne effektivisere arbeidet med å støpe tunnelportaler. Siden den gang har firmaet økt til nærmere 30 ansatte, og det har blitt kjøpt inn ytterligere 3 portalvogner. Rolf Inge har fortsatt tett kontakt med det svenske firmaet som prosjekterte og laget den første portalvogna. Haugholt Anlegg’s service AS har pr i dag bl.a. 4 portalvogner, 2 kranbiler i tillegg til hjullastere og lifter. 

Haugholt Anlegg’s service AS har spesialisert seg på støp av tunnelportaler, og er en viktig og dyktig samarbeidspartner i byggeprosessen. Våre ansatte er en viktig medspiller gjennom hele prosjektet, fra anbudet kommer inn fra oss, til målebrev og overtakelse er fullført. Vi ønsker å være en medspiller gjennom hele prosessen. Vår kompetanse gjør at Byggherre kan føle seg trygg på at det ferdige produktet er av høy kvalitet.

Rolf Inge var daglig leder fram til 2017, da han ble alvorlig kreftsyk. Han er fortsatt med på eiersiden i firmaet, og er stadig ute og følger med på driften. Han deler av sin kompetanse, men han er ikke med i den daglige produksjonen i like stor grad som tidligere. Fra 2021 er det Rolf Inge’s sønn Eirik som står som daglig leder i bedriften. Eirik har siden han var liten hatt et ønske om å følge i sin fars fotspor, og har tatt på seg en bratt læringskurve inn i den daglige driften. 

Ra1 gruppen:

I 2022 ble Haugholt Anlegg`s service AS en del av RA1 Gruppen og bytter navn til Ra1 Anlegg.  Ra1 Gruppen AS ble etablert som selskap medio 2021. Initiativtakerenes plan bak Ra1 Gruppen AS var å skape et regionalt og etter hvert nasjonalt entreprenør- og eiendomskonsern. Navnet Ra1 er et ordspill som knytter oss til nasjonalparken og det geologiske fenomenet Raet. Navne-assosiasjonen til Raet ble valgt både for å vise selskapets geografiske opprinnelse fra Agder / Sørlandskysten samt for å synliggjøre viktigheten ivaretakelse av vår flotte naturarv har for selskapet. 

I løpet av 2021 ble følgende selskaper innlemmet (gjennom oppkjøp og fusjoner) som en del av Ra1 Gruppen AS: 

• HAG Holding AS (som blant annet er eier av byggselskapet Byggmester Asle Thorsen AS) 

• HBH Construction AS (som blant annet er eier av anleggsselskapet Haugholt Anlegg’s
Service AS) 

• Solsiden Eiendom Utvikling AS (som eier et sjønært leilighetsprosjekt i Mandal)

• 5G Entreprenør AS (et relativt nyetablert byggselskap i Arendal)

Planen for selskapet er å beholde og videreutvikle vår posisjon som en solid og kvalitetsbevisst betongentreprenør samt å utvikle vår kapasitet og kompetanse til også å kunne tilby større totalleveranser innen anleggs-/infrastrukturmarkedet i Norge. Vi er fortsatt opptatt av et godt samarbeid med andre aktører i prosjektene vi deltar på – både i det administrative leddet, men også blant folka ute i produksjonen. 

Våre ansatte kan du lese mer om HER.  Dette er gode samarbeidspartnere å ha med i prosessen fra start til slutt på store betongprosjekter.

Vi har kontorer i 3. etasje over bankbygget på Brokelandsheia 100 i Gjerstad. Her er du alltid hjertelig velkommen inn for en kaffekopp hvis du er i traktene. Ellers har vi lagerbygg i øvre Gjerstad, Fardalsmoen, og adressen er Hausnesveien 23.

Start video
Haugholt Anlegg’s service AS/Ra1 anlegg

Vår visjon:

En entreprenør du kan stole på!

Haugholt Anlegg’s service AS/ Ra1 Anlegg har spesialkompetanse på tunnelportaler og broer, men utfører også andre større betongkonstruksjoner. Vi setter godt samarbeid, åpen dialog og fornuftige løsninger høyt i vårt daglige arbeid.