Prosjekt Liafjellet avsluttet

Vi har i vinter oppholdt oss på Helgelandskysten, nærmere bestemt Liafjellet sør for Liatinden. 

Dette delprosjektet til Fv 17 Liafjelelt – Olvikvatnet omfatter i hovedtrekk 350 meter veg, ferdigstillelse av 50 meter tunnel, fylling i og ved sjø, anleggselektro i tunnel og på veg med tilhørende teknisk bygg, rasvoll og steinspranggjerde, samt trafikkavvikling. Vi har utført betongarbeider på tunellportal, støttemur, teknisk bygg og en rørspuntmur i tett og godt samarbeid med Statens Vegvesen og Bertelsen & Garpestad. Det er mye vær på Helgelandskysten, men med god dialog, mye humor, samt både vilje og evne til samarbeid så løser det seg alltid. Vi takker for tilliten og samarbeidet!

Prosjekt Liafjellet avsluttet
Prosjekt Liafjellet avsluttet
Prosjekt Liafjellet avsluttet